สื่อสารยุคดิจิทัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อเรื่อง : สื่อสารยุคดิจิทัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชื่อผู้แต่ง : มานะ ตรีรยาภิวัฒน์  Call Number: 384 ม445ส 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 28 ส.ค.2564 หนังสือ “สื่อสารยุคดิจิทัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุคดิจิทัล ซึ่งในอดีตการสื่อสารแบบดั้งเดิม อย่างสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน การเล่าเรื่องราวดีๆ มากมายในชุมชนท้องถิ่นในยุคดิจิทัลที่สื่อสังคมออนไลน์แพร่กระจายไปทั่ว และหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณผู้อ่านรับรู้ เรื่องราวต่าง ๆในยุคดิจิทัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 สื่อสารยุคดิจิทัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ สื่อสารยุคดิจิทัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สื่อสารยุคดิจิทัล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Read More »