ชื่อเรื่อง : ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ชื่อผู้แต่ง : พีระพัฒน์ สำราญ, บรรณาธิการ Call Number : อ 751.73593 ภ 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 ก.ค. 2566  หนังสือ “ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม”  เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบที่สวยงาม พร้อมเนื้อหาคำอธิบายภาพ ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม นี้เป็นผลงานของจิตรกรรมสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า มีลักษณะที่งดงาม เล่าเรื่องประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้า พระองค์ต่างๆ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศสานา นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวต่างๆ อาทิเช่น พระพุทธประวัติ รามเกียรติ์ เป็นต้น ภาพจิตรกรรมนี้มีบางส่วนอยู่ที่ฝนังตอนบน ซึ่งมีความสูงค่อนข้างมาก ทำให้ยากต่อการที่จะมีโอกาสได้ชื่นชมโดยใกล้ชิด หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมภาพจากทุกมุมในพระอุโบสถพร้อมทั้งนำเสนอรายละเอียดประกอบทำให้ง่ายต่อการศึกษา และจะเป็นคุณูปการอย่างสำคัญแก่ผู้ที่สนใจศึกษาภาพจิตรกรรมที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนัก Link to Library Row Hit Heading 1 1 ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม / พีระพัฒน์ สำราญ, บรรณาธิการ […]

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม Read More »