หนังสือแนะนำ

    ชื่อเรื่อง : Biochemistry  ชื่อผู้แต่ง : Donald Voet, Judith G. Voet Call Number : 572 V876B 2021 แนะนำหนังสือ 19 ก.ค.2567 รายละเอียด : หนังสือที่ให้ความรู้เรื่อง Biochemistry ที่ได้อธิบายแนวคิดทางชีวเคมี พร้อมนำเสนอชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวและความแปรผันของมันผ่านวิวัฒนาการ ประกอบด้วย การวิจัยทั้งแบบดั้งเดิมและในปัจจุบันเพื่อแสดงให้เห็นแหล่งที่มาทางประวัติศาสตร์ของความรู้ทางชีวเคมีส่วนใหญ่เหมาะสำหรับ นักศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ใช้ในประกอบการเรียนการศึกษา   Row Hit Heading 1 1 Biochemistry / Donald Voet, Judith G. Voet

Biochemistry Read More »

    ชื่อเรื่อง : Mechanics of materials SI version  ชื่อผู้แต่ง : Timothy A. Philpot, Jeffery S. Thomas Call Number : 620.1123 P549M 2022 แนะนำหนังสือ 18 ก.ค.2567 รายละเอียด : หนังสือที่ให้ความรู้เรื่องกลศาสตร์ของวัสดุ โดยได้นำนำเสนอทฤษฎี  สมการการแก้ปัญหา แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเครียดและความเครียดไปจนถึงหัวข้อขั้นสูงและการปฏิบัติของกลศาสตร์ของวัสดุ ต่างๆ เช่น วิธีพื้นที่โมเมนต์ และวิธีการคานคอนจูเกตสำหรับการคำนวณการโก่งตัวของคาน และวิธีการคำนวณความเค้นเฉือนในคานหน้าตัดรูปสามเหลี่ยม เหมาะสำหรับ นักศึกษาในด้านวัสดุศาสตร์ และวิศวกรรมเครื่องกล   Row Hit Heading 1 1 Mechanics of materials SI version / Timothy A. Philpot,

Mechanics of materials SI version Read More »

    ชื่อเรื่อง : เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล ชื่อผู้แต่ง : สุรพล ดำริห์กุล Call Number : 006.8 ธ145ส2567 แนะนำหนังสือ 17 ก.ค.2567 รายละเอียด :  หนังสือ “เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล” เล่มนี้ เป็นการเสนอเนื้อหาคุณค่าของเมืองเชียงใหม่ในมิติต่าง ๆ ตามทัศนะส่วนตัวของผู้เขียนรวมทั้งหวังให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่จากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันปกปักรักษาและพัฒนามรดกประวัติศาสตร์แห่งนี้ ให้ได้เป็นที่อยู่อาศัยในเมือง “เชียงใหม่” เมืองอันเป็นที่รักอย่างมีความสุขและยั่งยืนสืบไปศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุรพล ดำริห์กุล Row Hit Heading 1 1 เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล/ สุรพล ดำริห์กุล

เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ คุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากล/ สุรพล ดำริห์กุล Read More »

    ชื่อเรื่อง : สร้างภาพสวยถูกใจด้วย AI Art ชื่อผู้แต่ง : ธนบรรณ สัมมาชีพ Call Number : 006.8 ธ145ส2567 แนะนำหนังสือ 16 ก.ค.2567 รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ การใช้เครื่องมือ AI หลายตัวร่วมกันในการสร้างภาพขึ้นจากคำบรรยายหรือ prompt ChatGPT / Bing / DALL-E ช่วยสร้าง prompt จากคำบรรยายภาพ , Midjourney สร้างภาพวิจิตรงดงาม รายละเอียดสมจริง , Stable Diffusion โปรแกรม AI ที่จัดท่าทางตัวแบบได้ตรงตามสั่งที่สุด , Krea.ai ช่วยปรับปรุงรายละเอียดภาพ ,Canva ร้อยเรียงส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน และ เพิ่มเติม! ตัวอย่าง prompt สำหรับงานประเภทต่างๆ และแหล่งสำหรับค้นหา

สร้างภาพสวยถูกใจด้วย AI Art ธนบรรณ สัมมาชีพ Read More »

ชื่อเรื่อง : รวมพื้นฐานการสร้าง WEB ชื่อผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง Call Number : 006.7 บ253ร 2566 แนะนำหนังสือ : 10 กรกฎาคม 2567 รายละเอียด : หนังสือ “รวมพื้นฐานการสร้าง WEB” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ เราจำเป็นต้องนำความรู้พื้นฐานหลายอย่างมารวมเข้าด้วยกัน ซึ่งก็ได้แก่ HTML สำหรับจัดโครงร่างของเพจ แล้วยังต้องใช้ CSS เพื่อจัดรูปแบบของเพจให้เป็นระเบียบ สวยงามดูน่าใช้งานมากขึ้น และอาจนำเฟรมเวิร์กที่ชื่อ Bootstrap เข้ามาช่วยในการจัดรูปแบบร่วมกับ CSS ก็จะช่วยให้งานนั้นง่ายขึ้น นอกจากนี้อาจเขียนคำสั่งด้วย JavaScript เพื่อกำหนดการทำงานตามเงื่อนไข เเล้วหากต้องการเรียนรู้กระบวนการสร้างเว็บไซต์ให้ครบสมบูรณ์ทั้งหมด เราควรศึกษาให้ครอบคลุมถึงการทำงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ควบคู่กันไปด้วย และอันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นก็คือ PHP เพราะเรียนรู้ได้ง่าย เเละนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมพื้นฐานที่สำคัญของ HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript และ PHP

รวมพื้นฐานการสร้าง WEB Read More »

ชื่อเรื่อง : สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT ชื่อผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์ Call Number : 006.68 จ575ส 2566 แนะนำหนังสือ : 9 กรกฎาคม 2567 รายละเอียด : หนังสือ “สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT” เล่มนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและได้กล่าวถึง Next.js ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์คที่มีพื้นฐานมาจาก React โดยได้เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ มากมาย ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันในโลกแห่งความจริงได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันได้ทั้งฝั่ง Frontend และ Backend สามารถเรนเดอร์เนื้อหาบางส่วนเตรียมไว้ก่อน (Pre-rendering) มีระบบจัดเก็บข้อมูลลงในแคชทำให้หน้าเว็บเพจสามารถแสดงผลได้สมบูรณ์ตั้งแต่การโหลดใช้งานครั้งแรก (คุณสมบัติ Server-Side Rendering และ Static Site Generation) เป็นต้น หนังสือเล่มนี้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 บท แบ่งออกเป็น

สร้างแอปพลิเคชันแบบมือโปรด้วย Next.js & ChatGPT Read More »

ชื่อเรื่อง : ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ ชื่อผู้แต่ง : เท็กมาร์ค, แม็กซ์ Call Number : พ 006.301 ท589ช 2565 แนะนำหนังสือ : 8 กรกฎาคม 2567 รายละเอียด : หนังสือ “ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์” เล่มนี้เป็นหนังสือแห่งยุคสมัยซึ่งได้รับยกย่องจากบารัก โอนามา (อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ให้เป็นหนึ่งในหนังสือกระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจมากที่สุด เป็นหนังสือกึ่งวิชาการที่เต็มไปด้วยข้อมูลทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้วิธีการนำเสนอของตัวผู้เขียนที่ชวนคุย ชวนถกถึงประเด็นที่น่าสนใจจนทำให้เราอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆ มีการเปรียบเทียบอยู่เป็นระยะๆ สำหรับข้อมูลที่ดูเข้าใจยาก สำนวนการแปลไทยที่ลื่นไหลและสละสลวย มันช่วยให้อ่านเพลินและชวนจินตนาการด้วยความอยากรู้อยากเห็น เราควรถามตัวเองว่าจะทำอะไรบ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเอไอในอนาคต นี่เป็นบทสนทนาอันสำคัญยิ่งในยุคของเรา เอไอจะอยู่กับเราและจะทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะไม่มีใครสามารถบอกได้อย่างแม่นยำในรายละเอียดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่การคาดการณ์ฉากทัศน์ที่เป็นไปได้ว่า มนุษย์กับเอไอจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ เพราะจะช่วยให้เราพร้อมรับมือเอไอ ซึ่งถือกันว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งต่อสังคมมากที่สุดต่อไป Link to Library Row Hit Heading

ชีวิต 3.0 : การเป็นมนุษย์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ Read More »

ชื่อเรื่อง : คู่มือ GO Programming Language (GoLang) ชื่อผู้แต่ง : อรพิน ประวัติบริสุทธิ์ Call Number : 005.133 อ334ค 2566 แนะนำหนังสือ : 7 กรกฎาคม 2567 รายละเอียด : หนังสือ “คู่มือ GO Programming Language (GoLang)” เล่มนี้ กล่าวถึงGO หรือ Golang (เรียกตามชื่อเว็บทางการของภาษานี้คือ Golang.org) เป็นภาษาโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในการพัฒนาโปรแกรม back-end เพื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นและเว็บเซอร์วิส ออกแบบโดย Google และได้รับความนิยมนำไปใช้โดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆ รวมถึง Facebook Netflix Uber Docker Dropbox และอื่นๆ หนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานของภาษา Golang โดยละเอียด ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนสามารถศึกษาเข้าใจได้โดยง่าย มีตัวอย่างประกอบพร้อมคำอธิบายชัดเจนทุกขั้นตอน เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว

คู่มือ GO Programming Language (GoLang) Read More »

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว ชื่อผู้แต่ง : พรรณี สวนเพลง Call Number : 910.285 พ273ร 2566 แนะนำหนังสือ : 6 กรกฎาคม 2567 รายละเอียด : หนังสือ “ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว” เล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยการ “บุกเบิก” องค์ความรู้เขียนจากประสบการณ์ในการทำงานวิจัยทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวมามากกว่าสิบปี พร้อมกับการบูรณาการทั้ง “ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์” และ “ศิลปะการประยุกต์ใช้นวัตกรรม” เข้าด้วยกัน หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption & Transformation Link to Library Row Hit Heading 1 1 ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว / พรรณี สวนเพลง

ระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว Read More »

ชื่อเรื่อง : หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชื่อผู้แต่ง : สหรัฐ กิติ ศุภการ Call Number : 347.05 ส459ห 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 5 ก.ค. 2567 หนังสือ ”  หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ”  เล่มนี้อธิบายหลักกฎหมายเรียงตามมาตรา โดยอธิบายเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ภาค 1 บททั่วไป ภาค 2 วิธีพิจารณาบนศาลชั้นต้น ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา และภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาศาลฎีกาประกอบคำอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการปรับใช้หลักกฎหมายด้วย ในส่วนของคำพิพากษาศาลฎีกาอ้างอิงจากหนังสือคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต ปี 2566 ถึงตอนที่ 7 หนังสือคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา ปี 2565 เล่มที่ 7 และบางส่วนจากระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา   Link to Library Row Hit

หลักและคำพิพากษา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง Read More »

ชื่อเรื่อง : ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย ชื่อผู้แต่ง : กันยารัตน์ เกตุขำ Call Number : 428.24 ก392ภ 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  3 ก.ค. 2567 หนังสือ  ” ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย ” เล่มนี้ ใช้คำอธิบายเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตามหัวข้อและคำศัพท์ด้านไวยากรณ์ยังคงใช้คำภาษาอังกฤษเนื่องจากน่าจะเป็นสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าการใช้คำภาษาไทย ในการพิมพ์ครั้งที่ 9 นี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงโดยใช้รูปแบบของ American Psychological Association (APA) ตามคู่มือฉบับล่าสุด 7th edition หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก นักวิชาการและนักวิจัยที่ต้องการนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับนานาชาติ อาจารย์ผู้สอนวิชา Academic Writing , Research Writing และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์   Link to Library Row Hit Heading 1

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย Read More »

ชื่อเรื่อง : เทคนิคเบื้องต้นสำหรับทนายความ ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง Call Number : 340.092 ส832ท 2567 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 ก.ค. 2567 หนังสือ ”  เทคนิคเบื้องต้นสำหรับทนายความ  ”  เล่มนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 มีได้ปรับเพิมเติมในส่วนเนื้อหา ปรับเปลี่ยนเฉพาะภาคผนวกเท่านั้น โดยเพิ่มเติมสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทนายคววาม ทั้งนี้เพราะต้องการให้เกิดแนวความคิดในขณะอ่านเพื่อพบกับเทคนิคต่างๆที่ทนายจำเป็น ต้องใช้ เหมะาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้าสู่วงการวิชาชีพทนายความ การเรียนรู้เทคนิค เคล็บลับต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในทางคดี และจะช่วยให้การประกอบวิชาชีพทนายความเป็นไปอย่างราบรื่น Link to Library Row Hit Heading 1 1 เทคนิคเบื้องต้นสำหรับทนายความ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง

เทคนิคเบื้องต้นสำหรับทนายความ Read More »