หลักการคลื่นเอลเลียตต์-กุญแจสู่พฤติกรรมตลาด

ชื่อเรื่อง :  หลักการคลื่นเอลเลียตต์-กุญแจสู่พฤติกรรมตลาด  ชื่อผู้แต่ง : Frost, A. J.  Call Number : พ 332.632 ฟ131ห 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 15 มี.ค.2566 หนังสือ “หลักการคลื่นเอลเลียตต์-กุญแจสู่พฤติกรรมตลาด”หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมถึงทฤษฎีคลื่นเอเลียตต์ที่ราล์ฟ เนลสัน เอลเลียตต์ ได้ค้นพบไว้อย่างละเอียด โดยพบว่าราคาในตลาดเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ และรูปแบบดังกล่าวสามารถเชื่อมกันเพื่อสร้างรูปแบบที่ใหญ่ขึ้น จนเกิดเป็นโครงสร้างที่เชื่อมโยงกัน จึงเรียกแบบนี้ว่า “คลื่น” และฟรอสต์และเพรชเตอร์ได้ต่อยอดจากงานของราล์ฟ เนลสัน เอลเลียตต์ให้สมบูรณ์มากขึ้น พร้อมยกตัวอย่างประกอบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตลาดได้จริง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจด้านลงทุน มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 หลักการคลื่นเอลเลียตต์-กุญแจสู่พฤติกรรมตลาด / A. J. Frost, Robert R. Prechter ; สมิทธ์ อุดมมะน […]

หลักการคลื่นเอลเลียตต์-กุญแจสู่พฤติกรรมตลาด Read More »