หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Python - Second edition

ชื่อเรื่อง : หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Python – Second edition  ชื่อผู้แต่ง : ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์      Call Number: 005.133 ป362ห 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 26 พ.ย. 2564 หนังสือ “หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Python – Second edition ” หนังสือเล่มนี้จะช่วยในเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python โดยเริ่มจากภาษาไพทอนและโปรแกรมไอดีอี โครงสร้างภาษาไพทอน ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม การควบคุมทำงานแบบทางเลือก การควบคุมทำงานแบบวนลูป ชนิดข้อมูลคอลเลคชั่น โมดูลและฟังก์ชัน ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้มีการปรับปรุงภาษาไพทอนให้ทันสมัยกับรุ่นล่าสุด พร้อมหลักการการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน อธิบายและยกตัวอย่างโปรแกรมทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Python – Second edition / ประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์ หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Python – Second edition

หลักการเขียนโปรแกรมภาษา Python – Second edition Read More »