หลักคิดพื้นฐานในการออกแบบการกำกับดูแล

ชื่อเรื่อง : หลักคิดพื้นฐานในการออกแบบการกำกับดูแล  ชื่อผู้แต่ง : สแปรโรว์, มัลคอมล์ม เค   Call Number : 658.4 ส224ห 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  8 มี.ค.2565 หนังสือ “หลักคิดพื้นฐานในการออกแบบการกำกับดูแล” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาการกำกับดูแลในแบบต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้อยู่อย่างสงบสุข อาทิเช่น การกำกับดูแลตนเอง การกำกับดูแลแบบยึดผลงาน การกำกับดูแลแบบไม่กำหนดแนวเคร่งครัด การกำกับดูแลแบบเข้าใจอย่างแท้จริง การกำกับดูแลตามความเสี่ยง ระบบบริหารความปลอดภัย ฯลฯ รวมถึงการกำกับการดูแลแนวทางการแก้ปัญหาและการกำกับดูแลแบบตอบสนอง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคและการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการออกแบบการกำกับดูแลและวิธีการต่าง ๆ  ที่ช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจได้รับประโยชน์และส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนี้ Link to Library Row Hit Heading 1 1 หลักคิดพื้นฐานในการออกแบบการกำกับดูแล/ Maliolm K. Sparrow (มัลคอมล์ม สแปรโรว์) ; พงศ์พิชญ์ พิณส หลักคิดพื้นฐานในการออกแบบการกำกับดูแล 

หลักคิดพื้นฐานในการออกแบบการกำกับดูแล  Read More »