หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ชื่อเรื่อง: หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ชื่อผู้แต่ง: สหรัฐ กิติ ศุภการ  Call Number: 345.07 ส459ห 2563  รายละเอียด:แนะนำ หนังสือ 5 มี.ค. 2564 หนังสือ “ หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ” หนังสือเล่มนี้ มีการปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ.2562 และตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ.2562 เป็นต้น ภายในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจข้อเท็จจริงในฎีกาได้ดียิ่งขึ้น และยังมีกฎหมายที่ให้ความรู้อีกมากมาย จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 Row Call Number Heading 1 345.07 ส459ห 2560 หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สหรัฐ กิติ ศุภการ 2 345.07 ส459ห 2563 หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / สหรัฐ กิติ ศุภการ หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Read More »