ชื่อเรื่อง : ลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101 ชื่อผู้แต่ง : Labhoon Call Number : พ 332.6322 ล949ล 2566 แนะนำหนังสือ :   15 ก.ค.2566  รายละเอียด : ตัวเลือกหนึ่งของทางการลงทุน ที่นักลงทุนเลือกก็คือ “หุ้นเติบโต (Growth Stock)” ซึ่งเป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นและรวดเร็ว โดยการเติบโตนั้นดูได้จากสินทรัพย์ รายได้ และกำไรของบริษัท ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยหนังสือเป็นหนังสือที่อ่านง่าย เข้าใจได้แบบเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมตัวอย่างให้เห็นภาพจากเหตุการณ์จริง ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุน สามารถเป็นผู้กำหนดเกมในการลงทุนเป็นของตนเองได้ Link to Library Row Hit Heading 1 1 ลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101/ […]

ลงทุนหุ้นเติบโต 101 Investing in Growth Stock 101 Read More »