ชื่อเรื่อง : วิกฤติหุ้นวัน Corner แตก ชื่อผู้แต่ง : ดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร Call Number : พ 332.6322 น678ว 2566 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 24 มื.ย.2566 ถอดบทเรียนหุ้นที่ถูก Corner จากหุ้นแห่งความหวังสู่วัน Corner แตก กับ กูรูด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร    กับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมาก โดยเฉพาะที่เป็นหุ้นขนาดเล็ก น่าจะเป็นหุ้นที่ผมเรียกว่า “อยู่ใน Corner” คือเป็นหุ้นที่ถูกซื้อโดยนักลงทุน โดยเฉพาะที่เป็น “รายใหญ่” ทำให้เหลือหุ้นจำนวนน้อยที่ “ถูกต้อนเข้ามุม” และหลังจากนั้นราคาก็มักจะขึ้นไปแรงมาก บางทีเป็นหลายๆ เท่าตัว หุ้นที่อยู่ใน Corner นั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะตกลงมาแรงมาก แล้วกลับมาสู่ราคาพื้นฐานที่ควรจะเป็น และวันที่เป็นจุดเริ่มที่จะ “แตก” Link to Library Row Hit Heading […]

วิกฤติหุ้นวัน Corner แตก Read More »