ห้องสมุดมารวย ม.สยาม book หนังสือ อ่านฟรี ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม siam university library

คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ ที่มีเครือข่ายกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในปัจจุบัน (เคยติดอันดับมหาเศรษฐีอันดับ 20 ของเมืองไทยจากการประกาศของนิตยสารฟอร์บส์ ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. 2555) เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม โดยมี ดร. วิจิตร สุพินิจ คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม (อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม นำชมและแนะนำห้องสมุดมารวย และศูนย์ปฎิบัติการทางการเงิน (Financial Laboratory) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร19) ชั้น 6 คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ เยี่ยมชมห้องสมุดมารวย

คุณวิชัย ทองแตง ผู้บริหารของเครือโรงพยาบาลชั้นนำ เยี่ยมชมห้องสมุดมารวย Read More »