ห้องสมุดมารวย

ห้องสมุด คือ-ห้องสมุด ใกล้ฉัน-นิยาย-ห้องสมุด-จบแล้ว-ห้องสมุดกรุงเทพ-ประเภทห้องสมุด-ห้องสมุดออนไลน์-ประโยชน์ของห้องสมุด-ห้องสมุดการ์ตูนการ-ห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เปิดบริการทุกวัน ฟรีสำหรับบุคคลภายนอก บริการแนะนำ สืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย เปิดบริการทุกวัน

ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสยาม ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เปิดบริการทุกวัน ฟรีสำหรับบุคคลภายนอก Read More »

ห้องสมุดมารวย มหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุดมารวย@สยาม

ห้องสมุดมารวย@สยาม ได้รับการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมมือกันในโครงการส่งเสริมความรู้ และขยายฐานผู้ลงทุน เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสยาม เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ ด้านการเงินและการลงทุนไปสู่นักศึกษา คณาจารย์และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสยามได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดสร้างห้องสมุด “มารวย@สยาม” ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมัยใหม่ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จนสำเร็จเรียบร้อย จึงได้กำหนดพิธีเปิดห้องสมุด “มารวย@สยาม” อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 16.30 น. โดยมี ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณภัทรียา เบ็ญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมทำพิธีเปิด และในการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษนี้ คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกกรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาปาฐกถาเป็นปฐมฤกษ์ที่ห้องสมุด “มารวย@สยาม” ในวันเดียวกัน เวลา 17.30 น. หัวข้อเรื่อง “จีน ผู้นำในเศรษฐกิจใหม่” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสยาม ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 5

ห้องสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม Read More »