อนาคตดีมั่ก ๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ 

ชื่อเรื่อง: อนาคตดีมั่ก ๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ ชื่อผู้แต่ง: School of Eng  Call Number: 428.24 ส129อ 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   13 พ.ค. 2564 หนังสือ “อนาคตดีมั่ก ๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาภาษาอังกฤษตั้งแต่พื้นฐาน ในเรื่องของการเขียนภาษาอังกฤษ และหลักไวยกรณ์ โดยเริ่มจากการใช้คำนาม  คำสรรพนาม  การใช้กริยานุเคราะห์ ฯลฯ พร้อมแบบฝึกหัด ที่จะช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้อ่านเกิดทักษะและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือในชีวิตประจำวันและหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้คุณพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 อนาคตดีมั่ก ๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ/ School of Eng อนาคตดีมั่ก ๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ

อนาคตดีมั่ก ๆ หากเขียนภาษาอังกฤษได้ขั้นเทพ Read More »