อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อเรื่อง: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชื่อผู้แต่ง: อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล  Call Number: 613.62 อ225อ 2562  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  17 ต.ค. 2563 หนังสือ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย”หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาในการปฏิบัติงานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบัติภัย ที่เกิดจากการทำงานและการควบคุมป้องกัน การปรับปรุงสภาพการทำงาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และหนังสือเล่มนี้ยังมีประโยชน์และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใครสนใจก็หาอ่านกันได้เลย !  Link to Library Row Call Number Heading 1 613.62 อ225อ 2556 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล 2 613.62 อ225อ 2562 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Read More »