อาหาร

    ชื่อเรื่อง : บันทึก นึกอร่อย เล่ม4 ของว่าง ของหวาน ชื่อผู้แต่ง : ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุุล Call Number : 641.5 ป398บ 2566 ล4 แนะนำหนังสือ 20 มิ.ย.2567 รายละเอียด : เป็นหนังสือตำราอาหารชุดพิเศษ ที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รวบรวมบันทึกสูตรอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาของท่าน ซึ่งได้จดสูตรอาหารต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศไว้ด้วยลายมือของท่านอย่างละเอียดเป็นจำนวนหลายเล่มสมุดบันทึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท่านได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นเครื่องในวังสวนจิตรลดา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี  Row Hit Heading 1 1 บันทึก นึกอร่อย

บันทึก นึกอร่อย เล่ม4 ของว่าง ของหวาน Read More »

    ชื่อเรื่อง : บันทึก นึกอร่อย เล่ม3 จานข้าว จานเส้น ชื่อผู้แต่ง : ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุุล Call Number : 641.5 ป398บ 2566 ล3 แนะนำหนังสือ 19 มิ.ย.2567 รายละเอียด : เป็นหนังสือตำราอาหารชุดพิเศษ ที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รวบรวมบันทึกสูตรอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาของท่าน ซึ่งได้จดสูตรอาหารต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศไว้ด้วยลายมือของท่านอย่างละเอียดเป็นจำนวนหลายเล่มสมุดบันทึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท่านได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นเครื่องในวังสวนจิตรลดา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี  Row Hit Heading 1 1 บันทึก นึกอร่อย

บันทึก นึกอร่อย เล่ม3 จานข้าว จานเส้น Read More »

    ชื่อเรื่อง : บันทึก นึกอร่อย เล่ม 2 ต้มยำ ทำแกง ชื่อผู้แต่ง : ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุุล Call Number : 641.5 ป398บ 2566 ล2 แนะนำหนังสือ 18 มิ.ย.2567 รายละเอียด : เป็นหนังสือตำราอาหารชุดพิเศษ ที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รวบรวมบันทึกสูตรอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาของท่าน ซึ่งได้จดสูตรอาหารต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศไว้ด้วยลายมือของท่านอย่างละเอียดเป็นจำนวนหลายเล่มสมุดบันทึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท่านได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นเครื่องในวังสวนจิตรลดา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี  Row Hit Heading 1 1 บันทึก นึกอร่อย

บันทึก นึกอร่อย เล่ม 2 ต้มยำ ทำแกง Read More »

    ชื่อเรื่อง : บันทึก นึกอร่อย เล่ม 1 กับข้าว กับปลา ชื่อผู้แต่ง : ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุุล Call Number : 641.5 ป398บ 2566 ล1 แนะนำหนังสือ 17 มิ.ย.2567 รายละเอียด : เป็นหนังสือตำราอาหารชุดพิเศษ ที่ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้รวบรวมบันทึกสูตรอาหารของท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาของท่าน ซึ่งได้จดสูตรอาหารต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศไว้ด้วยลายมือของท่านอย่างละเอียดเป็นจำนวนหลายเล่มสมุดบันทึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท่านได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นเครื่องในวังสวนจิตรลดา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลายาวนานกว่า 40 ปี  Row Hit Heading 1 1 บันทึก นึกอร่อย

บันทึก นึกอร่อย เล่ม 1 กับข้าว กับปลา Read More »