อ่านวอลุ่มให้ขาด จับตลาดให้แม่น : Volume & Candlestick Technique

ชื่อเรื่อง : อ่านวอลุ่มให้ขาด จับตลาดให้แม่น : Volume & Candlestick Techniques  ชื่อผู้แต่ง : Smart Investor   Call Number : พ 332.6322 ส293อ 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 ต.ค.2565 หนังสือ “อ่านวอลุ่มให้ขาด จับตลาดให้แม่น : Volume & Candlestick Techniques” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่จะนำเสนอในกรอบของการนำเอา “แท่งเทียน” และ “Volume” มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อมองหาความผิดปกติของการเคลื่อนที่ของราคา และจะแนะนำการใช้  Indicator ที่สามารถช่วยให้เราวิเคราะห์ทั้งราคาและ Volume ว่าเมื่อราคาอยู่ในช่วงของ Sideway แล้ว ราคามีโอกาสเลือกขึ้นหรือลง หรือถ้าราคาอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มแล้ว เราจะหาจังหวะเข้าซื้อในตำแหน่งที่ดีที่สุดได้อย่างไร พร้อมยกตัวอย่างเพื่อทำให้เราเห็นว่าเราจะวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคาได้อย่างไร มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ !  Link […]

อ่านวอลุ่มให้ขาด จับตลาดให้แม่น : Volume & Candlestick Techniques Read More »