เกษตรกรรมแห่งอนาคต

ชื่อเรื่อง : เกษตรกรรมแห่งอนาคต  ชื่อผู้แต่ง : สิริวัฒน์ สาครวาสี  Call Number: พ 630 ส732ก 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 ต.ค. 2564 หนังสือ “ เกษตรกรรมแห่งอนาคต” หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีความสนใจและศึกษาในเทคโนโลยีด้านการเกษตร ซึ่งในอนาคตนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิเช่น บล็อกเชนคืออะไรและจะถูกใช้ในภาคการเกษตรได้อย่างไร, เกษตรกรจะได้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์,  หุ่นยนต์แบบไหนที่จะมาช่วยเกษตรกรทำงานในอนาคต ฯลฯ พร้อมแล้วหรือยังที่คุณจะพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต เพื่อจะนำสิ่งที่ดี ๆ มาให้กับคนทุกคน ด้วยหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 เกษตรกรรมแห่งอนาคต / สิริวัฒน์ สาครวาสี เกษตรกรรมแห่งอนาคต

เกษตรกรรมแห่งอนาคต Read More »