เก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลก

ชื่อเรื่อง : เก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลก  ชื่อผู้แต่ง : แม็คเรเวน, วิลเลียม เอช  Call Number :  พ 158.1 ม862ก 2561 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ   7 ม.ค.2565 หนังสือ “เก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลก” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนชีวิตที่ทรงคุณค่า ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมหลักคิดไว้ 10 ประการ คือหนึ่ง เริ่มต้นวันด้วยภารกิจที่เสร็จสมบูรณ์  สอง ทำคนเดียวไม่สำเร็จ สาม ขนาดหัวใจเท่านั้นที่สำคัญ สี่ ชีวิตไม่ยุติธรรมหรอก-พยายามต่อไป ห้า ความล้มเหลวทำให้คุณแกร่งขึ้น หก ต้องกล้าเสี่ยงให้มาก เจ็ด ยืนต้านอันธพาล แปด พร้อมทุกโอกาส เก้า มอบความหวังให้ผู้คน และสิบ อย่าได้ล้มเลิกเป็นอันขาด ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมีพลังและความเชื่อมั่นเป็นยอดนักสู้ผู้ไม่มีวันแพ้ และคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลก / วิลเลียม เอช. แม็คเรเวน ; นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, ผู้แปล เก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลก

เก็บที่นอนก่อนจะออกไปเปลี่ยนโลก Read More »