เขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา Scratch 3 สำหรับ Stem Education

ชื่อเรื่อง : เขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา Scratch 3 สำหรับ Stem Education  ชื่อผู้แต่ง : ปิยะ นากสงค์  Call Number : 005.133 ป621ข 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  7 เม.ย.2565 หนังสือ “เขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา Scratch 3 สำหรับ Stem Education” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Scratch โดยเริ่มจากพื้นฐานการทำงานของ Scratch ความหมายของการเขียนโปรแกรมและรู้จักกับสแครตช์ ส่วนประกอบและเริ่มต้นใช้งานสแครตช์ ฯลฯ ซึ่งโปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมที่มีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่นำมาประกอบสร้างชิ้นงานแล้วเขียนโปรแกรมควบคุมให้ทำงานเป็นภาพเคลื่อนไหว อาทิเช่น เป็นเรื่องราว นิทาน เกม การเล่นดนตรี และการวาดภาพ โดยใช้วิธีการต่อแผ่นภาพเหมือนจิกซอว์ และหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาเป็นขั้นตอนพร้อมภาพประกอบทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างแน่นอน ! Link to Library Row […]

เขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษา Scratch 3 สำหรับ Stem Education Read More »