เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  ชื่อผู้แต่ง : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์    Call Number : 004.6 อ978ค 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 6 พ.ค.2566  หนังสือ “เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายทั่วไป โดยผู้เขียนมีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี และได้รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและเทคโนโลยีเครือข่าย การส่งผ่านข้อมูลดิจิทัลและอินเทอร์เฟซ ฯลฯ ยังมีอีกมากมายที่จะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และเข้าใจของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายทั่วไป มาติดตามเรียนรู้กรอบการทำงานในเชิงทฤษฎี จนกระทั่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายขององค์กรให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นหาคำตอบ ? ได้ จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์   เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร Read More »