เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษี : คนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ

ชื่อเรื่อง : เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษี : คนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ  ชื่อผู้แต่ง : ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม     Call Number : 343.04 ด728จ 2561  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 15 ก.พ.2566 หนังสือ “เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษี : คนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ที่ผู้เขียนมีเรื่องราวและประสบการณ์ดี ๆ นำมาถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้ โดยมีเนื้อหาถึงการพิจารณาหาคำตอบของคำถามที่ว่าคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย และคนไทยไปทำงานในต่างประเทศมีภาระภาษีอย่างไร ควรวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีถูกต้อง ครบถ้วนและประหยัดภาษี รวมทั้งการใช้หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีหรือสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ อย่างไร ? ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้อ่านและผู้ที่สนใจ มาศึกษาหาความรู้แบบเจาะลึกภาษีและการวางแผนภาษีได้ จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษี : คนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ/ ดุล   เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษี : […]

เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษี : คนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยคนไทยไปทำงานในต่างประเทศ Read More »