เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อเรื่อง: เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)  ชื่อผู้แต่ง: รสรินทร์ บัญชาทัพ  Call Number: 425 ร175จ 2560  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  21 ต.ค. 2563 หนังสือ“เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)” หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันเข้าใจง่าย เริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับเจาะลึก พร้อมยกตัวอย่างการใช้ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ใครสนใจที่จะศึกษาการเรียนหลักไวยากรณ์ เล่มนี้มีมีคำตอบ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง) / รสรินทร์ บัญชาทัพ เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง)

เจาะหัวใจภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง) Read More »