เตรียมพร้อมสอบ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

ชื่อเรื่อง : เตรียมพร้อมสอบ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)  ชื่อผู้แต่ง : สุวัฒน์ ธาดาวุธ    Call Number : 428.0076 ส876ต 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  22 ธ.ค.2565 หนังสือ “เตรียมพร้อมสอบ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ใช้วัดความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งแบ่งออกเป็นทักษะที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ทักษะการพูด (Speaking Skill) และทักษะการอ่าน (Reading Skill) พร้อมคำศัพท์และไวยกรณ์ในข้อสอบทั้งสองส่วนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และประสบการณ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาทิเช่น ข่าว ภาพยนตร์ เรื่องสั้น บทความทางวิชาการ และเหตุการณ์สำคัญ ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจทักษะทุกด้านได้อย่างรวดเร็วและง่ายมากขึ้น รวมถึงแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้มีความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น มาเตรียมพร้อมสอบ TGAT กันได้ด้วยหนังสือเล่มนี้ Link […]

เตรียมพร้อมสอบ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)  Read More »