เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)

ชื่อเรื่อง : เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)  ชื่อผู้แต่ง : ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์    Call Number : 345.023 ธ677ต 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  31 พ.ค.2565 หนังสือ “เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย)” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเป็นทนายความ โดยภายในเล่มเป็นภาคอัตนัย (เขียนบรรยาย) ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งตั๋วรุ่นและตั๋วปี เป็นการรวบรวมเนื้อหาหลักการเขียน คำฟ้องคดีแพ่ง คำฟ้องคดีอาญา คำร้อง คำแถลง คำขอ คำบอกกล่าว คดีไม่มีข้อพิพาท สัญญาประนีประนอมยอมความในศาล คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งโจทก์ ใบแต่งทนายความ บัญชีพยาน บัญชีทรัพย์ ใบมอบฉันทะ พร้อมตัวอย่างเอกสารประกอบท้ายคำฟ้อง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการสู่เส้นทางการเป็นทนายความสำเร็จได้โดยไม่ยากเลย มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading […]

เตรียมสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (ภาคอัตนัย : เขียนบรรยาย) Read More »