เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking

ชื่อเรื่อง : เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking  ชื่อผู้แต่ง : อนุสร ดีรักษา     Call Number: 428.0076 อ231ท 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 27 พ.ย. 2564 หนังสือ “เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking ” หนังสือเล่มนี้เป็นการทดสอบ IELTS โดยมีเนื้อหาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการเขียน ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง และทักษะการพูด ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย มีการแนะนำแนวทางในการตอบคำถาม IELTS Speaking ทั้ง 3 ส่วน พร้อมตัวอย่างคำถามและแนวทางในการตอบ คำศัพท์ที่ใช้ในการเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking และเทคนิคข้อควรระวังต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้สอบมีคะแนนที่สูงขึ้นให้กับตนเองได้ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีแนวการสอบ  IELTS Speaking และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำข้อสอบ ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking / อนุสร ดีรักษา เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking

เทคนิคเตรียมตัวสอบ IELTS Speaking Read More »