ชื่อเรื่อง : เปลี่ยนจากแค่รู้จัก เป็นรักและบอกต่อ  ชื่อผู้แต่ง : โรห์ส, เจฟฟรีย์ เค  Call Number: 658.872 ร949ป 2559  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 22 มิ.ย. 2564 หนังสือ “เปลี่ยนจากแค่รู้จัก เป็นรักและบอกต่อ”  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเทคนิคการสื่อสารออนไลน์ ที่ตรงจุด และเห็นผลไม่ว่าจะเป็น Google Facebook YouTube Instagram ฯลฯ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งเป็นการรับข่าวสารที่รวดเร็วและทันสมัย ที่จะเป็นการถ่ายทอดและสร้างความผูกผันให้กับลูกค้าและช่วยส่งแชร์ข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ไปยังลูกค้าใหม่ ๆ โดยคุณอาจเข้าไม่ถึง และหนังสือเล่มนี้ยังมีเทคนิคและกลลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยคุณให้ประสบกับความสำเร็จในธุรกิจการตลาดออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 เปลี่ยนจากแค่รู้จัก เป็นรักและบอกต่อ / Jeffrey K. Rohrs ; เขมลักษณ์ ดีประวัติ, ผู้แปล เปลี่ยนจากแค่รู้จัก เป็นรักและบอกต่อ

เปลี่ยนจากแค่รู้จัก เป็นรักและบอกต่อ Read More »