เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power

ชื่อเรื่อง:  เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power ชื่อผู้แต่ง : พงษ์รพี บูรณสมภพ  Call Number:  พ 153.42 พ161ป 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  2 ต.ค. 2563 หนังสือ“ เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power”  หนังสือเล่มนี้มีทุกเรื่องราวชีวิตที่ผู้เขียนมีความเชื่อมั่นว่า ทุกบาดแผลชีวิตสามารถรักษาเยียวยาได้ เจ้าของบาดแผล สามารถค้นพบพลังที่เป็นความสุข ความสมดุลของชีวิตได้และรู้วิธี ซึ่งหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นพบแนวทางการรักษาบาดแผลให้กับตนเองจนเกิดเป็นพลังที่ดีได้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power / พงษ์รพี บูรณสมภพ, เพ็ญแข สร้อยทอง เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power

เปลี่ยนแผลเป็นพลัง From Pain to Power Read More »