เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง 

ชื่อเรื่อง: เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง ชื่อผู้แต่ง: ยาสุฮิสะ, ทาคาตะ  Call Number: พ 658.812 ย247พ 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ   2 เม.ย. 2564 หนังสือ“เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง” หนังสือเล่มนี้  “ทาคาตะ ยาสุฮิสะ” นักบริหารของญี่ปุ่น สามารถพลิกฟื้นร้านค้าที่ใกล้จะเลิกกิจการ ให้กลับมาขายดีจนมีลูกค้าจากขาจรกลายเป็นขาประจำ ด้วยการใช้  “กลไกขายดีอัตโนมัติ” เขาสามารถทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อทันที เราจะมีวิธีการอย่างไร ในการเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้ามาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง / ทาคาตะ ยาสุฮิสะ ; ปาวัน การสมใจ, ผู้แปล เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง

เพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้ง  Read More »