เพราะแบบนี้ไง คุณถึงขาย (ออนไลน์) ไม่ได้!

ชื่อเรื่อง : เพราะแบบนี้ไง คุณถึงขาย (ออนไลน์) ไม่ได้!  ชื่อผู้แต่ง : สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์    Call Number : 658.872 ส832พ 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  29 พ.ย.2565 หนังสือ “เพราะแบบนี้ไง คุณถึงขาย (ออนไลน์) ไม่ได้!” หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อผิดพลาดและประสบการณ์ต่างๆ ของคนขายของออนไลน์ รวมทั้งประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง ที่ได้นำมาถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งคนขายของออนไลน์ส่วนใหญ่มักมองแค่ว่าอะไรบ้างที่ “ควรทำ” เพื่อให้ขายดี แต่ในขณะเดียวกันไม่มองว่ามีอะไรบ้างที่ “ไม่ควรทำ” ไม่อย่างนั้นคุณจะขายไม่ได้ หรืออย่างน้อยก็ขายได้ยากขึ้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นกระจกสะท้อนให้คุณได้สำรวจการขายของออนไลน์ของตัวเองว่า มีตรงไหนที่ผิดพลาดบ้าง แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างไร มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เพราะแบบนี้ไง คุณถึงขาย (ออนไลน์) ไม่ได้!/ […]

เพราะแบบนี้ไง คุณถึงขาย (ออนไลน์) ไม่ได้! Read More »