เพิ่มยอดขายด้วย Line Official Account

ชื่อเรื่อง: เพิ่มยอดขายด้วย Line Official Account  ชื่อผู้แต่ง:โสภา พิมพ์สิริพานิชย์์  Call Number:  658.872 ส984พ 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 17 ก.ย.2563 หนังสือ “เพิ่มยอดขายด้วย Line Official Account”  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการใช้งานเครื่องมือ Line official Account โดยเริ่มตั้งแต่ การเปิดบัญชี ประเภทของแพ็กเกจ การตั้งค่า การแชท ไทม์ไลน์ การเปิดระบบข้อความอัตโนมัติ รวมถึงการทำวิดีโอและเทคนิคอีกมากมาย ซึ่งผู้เขียนได้อธิบาย ขั้นตอนต่าง ๆ เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฎิบัติ ได้โดยทันทีจากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เพิ่มยอดขายด้วย Line Official Account/ โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เพิ่มยอดขายด้วย Line Official Account 

เพิ่มยอดขายด้วย Line Official Account Read More »