เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ชื่อเรื่อง : เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ  ชื่อผู้แต่ง : พินิตพันธุ์ บริพัตร, หม่อมหลวง  Call Number : 959.1 พ353ม 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 พ.ค.2565 หนังสือ “เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองประชาธิปไตย ในประเทศเมียนมา ผ่านมิติในการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเมียนมาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศและการเปิดประเทศของเมียนมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปกครองในเมียนมาเริ่มเข้าใกล้ระบอบการปกครองประชาธิปไตยมากขึ้น ที่อาจจะเรียกได้ว่ากลไกของประชาธิปไตยคู่ขนานในประเทศเมียนมา และถูกตั้งคำถามอีกครั้งด้วยการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และหนังสือเล่มนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจว่าระบอบประชาธิปไตยในเมียนมาจะมีหน้าตาเป็นเช่นไร มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ / หม่อมหลวงพ เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ  Read More »