เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ Future Mindset

ชื่อเรื่อง : เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ Future Mindset  ชื่อผู้แต่ง : นภดล ร่มโพธิ์  Call Number: พ 158.7 น191ค 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย. 2564 หนังสือ “เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ Future Mindset ”  หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในเรื่อง วิธีคิด  คิดยังไงให้ทันยุคอนาคตที่กำลังจะมาถึงและไม่ล้าสมัย ซึ่งคุณจะพบกับการทำงานที่เหมือนเดิม และคุณจะต้อง สร้างวิธีคิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาตนเอง การบริหารเวลา  การบริหารโอกาส และการลงทุน ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ยังมีวิธีคิดอีกมากมายและกลยุทธ์ในการทำงานที่คุณผู้อ่านจะได้ประโยชน์และความรู้จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ Future Mindset/ นภดล ร่มโพธิ์ เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ Future Mindset

เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ Future Mindset Read More »