เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Andriod Studio

ชื่อเรื่อง : เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Andriod Studio  ชื่อผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช  Call Number : 006.76 ศ684ร 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  20 พ.ค.2565 หนังสือ “เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Andriod Studio” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชัน Android ด้วยภาษา Kotlin โดยใช้ Andriod Studio และมีเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนพัฒนา Android Apps พื้นฐานการพัฒนา Android Apps การทำความรู้จักกับระบบ Layout ของ Android […]

เริ่มต้น Coding สร้าง Mobile App อย่างมืออาชีพด้วย Kotlin และ Andriod Studio Read More »