เรียนรู้ AI : Deep Learning ด้วย Python

ชื่อเรื่อง : เรียนรู้ AI : Deep Learning ด้วย Python   ชื่อผู้แต่ง : กอบเกียรติ สระอุบล  Call Number : 006.3 ก359ร 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  5 ก.ค.2565 หนังสือ “เรียนรู้ AI : Deep Learning ด้วย Python” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ Deep Learning แบบ Step–by–step ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติ Workshop อาทิเช่น การใช้เครื่องมือไลบรารีที่สำคัญ TensorFlow Keras, การหาค่าที่ดีที่สุดด้วย Gradient Descent, การประยุกต์ใช้ CNN, การส่งถ่ายความรู้ด้วย Transter Learnig, การตรวจจับวัตถุ เป็นต้น โดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเนื้อหาและทฤษฎีไว้อย่างละเอียดทำให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น […]

เรียนรู้ AI : Deep Learning ด้วย Python Read More »