เรียนรู้ Data Science ด้วยภาษา R

ชื่อเรื่อง : เรียนรู้ Data Science ด้วยภาษา R  ชื่อผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช   Call Number: 006.78 ศ684ร 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 พ.ย. 2564 หนังสือ “เรียนรู้ Data Science ด้วยภาษา R”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้ด้านการรวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเบื้องต้น โดยเริ่มต้นการทำงานข้อมูลด้วยภาษา R  โครงสร้างข้อมูลในภาษา R รวมถึง การทำความรู้จักกับโครงสร้างข้อมูล เวกเตอร์, กรอบข้อมูล, การสร้างฟังก์ชัน ขึ้นมาใช้งาน ฯลฯ พร้อมอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ตัวอย่าง และภาพประกอบ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและสามารถทำงานข้อมูล ด้วย Data Science ด้วยภาษา R ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มาค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เรียนรู้ Data Science ด้วยภาษา R / ศุภชัย สมพานิช เรียนรู้ Data Science ด้วยภาษา R

เรียนรู้ Data Science ด้วยภาษา R Read More »