เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว...จบ ภาษาไทยครูลิลลี่

ชื่อเรื่อง : เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว…จบ ภาษาไทยครูลิลลี่  ชื่อผู้แต่ง : กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์  Call Number:  495.918 ก661ร 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  22 ก.ย. 2563 หนังสือ “ เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว…จบ ภาษาไทยครูลิลลี่ ”  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้ภาษาไทย เริ่มตั้งแต่ตัวอักษรไทย สระ วรรณยุกต์ ตัวอักษร ฯลฯ ที่เข้าใจง่าย เรียงลำดับอย่างต่อเนื่อง สอดแทรกด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับและเทคนิคการจำต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนภาษาไทย นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าและมีประโยชน์อีกมากมายในหนังสือเล่มนี้!  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว…จบ ภาษาไทยครูลิลลี่ / กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว…จบ ภาษาไทยครูลิลลี่ 

เรียนลัดอัศจรรย์วันเดียว…จบ ภาษาไทยครูลิลลี่ Read More »