เลาะเลียบรั้ววัง : 15 พระราชวังสำคัญในเมืองไทย 

ชื่อเรื่อง : เลาะเลียบรั้ววัง : 15 พระราชวังสำคัญในเมืองไทย   ชื่อผู้แต่ง : บุญชัย ใจเย็น  Call Number : พ 728.8209593 บ426ล 2560  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  4 พ.ย.2565 หนังสือ “เลาะเลียบรั้ววัง : 15 พระราชวังสำคัญในเมืองไทย” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชวังที่สำคัญในประเทศไทยโดยได้รวบรวมพระราชวังที่สำคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทย ๑๕ พระราชวัง อันได้แก่ ๑.พระบรมมหาราชวัง ๒.พระที่นั่งวิมานเมฆ ๓.พระราชวัง ๗ วัง ๔.วังปารุสกวัน ๕.วังจักรพงษ์ ๖.วังศุโขทัย ๗.วังบูรพา ๘.วังสวนกุหลาบ ๙.วังเทวะเวสม์ ๑๐.วังบางขุนพรหม ๑๑.วังสระปทุม ๑๒.วังท่าพระ ๑๓.วังสนามจันทร์ ๑๔.วังวรดิศ ๑๕.พระราชวังเพชรบุรี ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านทุกท่านลัดเลาะเลียบรั้ววังชมความงดงามพระราชวังต่าง ๆ ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน มาศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพระราชวังไทยได้ ด้วยหนังสือเล่มนี้ !  Link to […]

เลาะเลียบรั้ววัง : 15 พระราชวังสำคัญในเมืองไทย Read More »