เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ

ชื่อเรื่อง : เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ ชื่อผู้แต่ง : โคะริฮะระ, ทะกะชิ  Call Number: พ 658.403 ค291ล 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ   21 ธ.ค.2564 หนังสือ “เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้และวิธีการพัฒนาทักษะทางความคิด โดยเริ่มจากการหยุดความคิด  คุณกำลังใช้ทักษะมากเกินไปหรือเปล่า วิธีคิดแบบ In Basket ที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นไป 5 วินาที และควบคุมความคิดที่ไม่จำเป็น ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมเทคนิคและกลยุทธ์ทักษะการจัดการความเสี่ยง ทักษะการใช้ตัวช่วย การถ่ายทอด การร่วมมือ หรือทักษะการนำเสนอตนเองต่าง ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการงานอาชีพในอนาคตที่ดีได้ ด้วยการ ละทิ้ง ความคิดที่ไม่จำเป็น ถ้าคุณอยากสำเร็จหนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ?  Link to Library Row Hit Heading 1 1 เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ / Takashi Torihara ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา, ผู้แปล เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ

เลิกคิดมากถ้าอยากสำเร็จ Read More »