แนวคิดปรัชญาการเมืองของเปลโตและอริสโตเติล 

ชื่อเรื่อง : แนวคิดปรัชญาการเมืองของเปลโตและอริสโตเติล  ชื่อผู้แต่ง : ส. ศิวรักษ์  Call Number : 320.01 ส113น 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 22 เม.ย.2566  หนังสือ “แนวคิดปรัชญาการเมืองของเปลโตและอริสโตเติล” หนังสือเล่มนี้เกิดจากที่ผู้เขียน ส. ศิวรักษ์ ได้รวบรวมหนังสือ 2 เล่ม คือ ก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง และ แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล เข้าด้วยกัน ในเนื้อหาส่วนมากจะเป็นเรื่องของอริสโตเติล แต่ก็มีบทที่กล่าวถึงเปลโตที่สำคัญ เช่น เรื่องอุตมรัฐ และคุณธรรม ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีหลักคิดในทางปรัชญาก็ยังคงเป็นอมตะ  เป็นรากฐานที่สำคัญในการแสวงหาความรู้ อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ภาษาที่ใช้บางคำอาจจะเป็นคำเก่าไปบ้าง แต่ก็คงไว้ตามสำนวนของผู้เขียน มาติดตามเรื่องราวปรัชญาการเมืองและปรัชญาตะวันตกที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพลังปัญญาแก่สังคมให้เข็มแข็งในสังคมอนาคตที่ดีต่อไปได้   Link to Library Row Hit Heading 1 1 แนวคิดปรัชญาการเมืองของเปลโตและอริสโตเติล / ส. ศิวรักษ์   […]

แนวคิดปรัชญาการเมืองของเปลโตและอริสโตเติล  Read More »