แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ และ การประยุกต์ใช้ : ความเรียงว่าด้วยเรื่อง NPM, NPG, NPS

ชื่อเรื่อง : แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ และ การประยุกต์ใช้ : ความเรียงว่าด้วยเรื่อง NPM, NPG, NPS  ชื่อผู้แต่ง : ไชยนันท์ ปัญญาศิริ     Call Number : 351 ช864น 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 16 ก.พ.2566 หนังสือ “แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ และ การประยุกต์ใช้ : ความเรียงว่าด้วยเรื่อง NPM, NPG, NPS” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปรับใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการสมัยใหม่มาวิเคราะห์และอธิบายการจัดการสาธารณะในประเทศไทย รวมถึงการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะในประเทศไทย โดยได้รวบรวมและศึกษาทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัยอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจและสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิง การต่อยอด และการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาการจัดการภาครัฐของไทยได้เป็นอย่างดี มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading […]

แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบ และ การประยุกต์ใช้ : ความเรียงว่าด้วยเรื่อง NPM, NPG, NPS Read More »