แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อเรื่อง : แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  ชื่อผู้แต่ง : สัญญา เคณาภูมิ  Call Number : 351 ส555น 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  21 เม.ย.2565 หนังสือ “แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ กระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ และขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาเอาไว้อย่างละเอียด และมีประโยชน์อย่างมากสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจและต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ / สัญญา เคณาภูมิ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์  Read More »