ชื่อเรื่อง : The fashioned body : fashion, dress and modern social theory ชื่อผู้แต่ง :  Joanne Entwistle Call Number : 391 E61F 2023 แนะนำหนังสือ  21 ก.พ.2567 รายละเอียด :  หนังสือเล่มนี้ได้ นำเสนอภาพรวมที่หลากหลายและเป็นต้นแบบของแฟชั่น และการแต่งกายจากมุมมองทางประวัติศาสตร์และสังคมวิทยา ผ่านการนำเสนอผลงานคลาสสิกจนถึงรูปแบบสมัยใหม่เกี่ยวกับแฟชั่น การแต่งกายและร่างกาย พร้อมทั้งแนะนำประเด็นร่วมสมัยและการถกเถียงในประเด็นต่างๆความเข้าใจเกี่ยวกับแฟชั่นและการแต่งกายจำเป็นต้องวิเคราะห์ความหมายและแนวปฏิบัติแต่งกายในวัฒนธรรมทางสังคมในรูปแบบต่าง Link to Library Row Hit Heading 1 1 บนบ่าของThe fashioned body : fashion, dress and modern social theory/ Joanne Entwistle

The fashioned body : fashion, dress and modern social theory/ Joanne Entwistle Read More »