แอร์โฮสเตส

ชื่อเรื่อง : Urban Public Health: A Research Toolkit for Practice and Impact ชื่อผู้แต่ง : Jennifer Kolker, Ana V. Diez Roux, Gina S. Lovasi, editors Call Number : 362.1042 U72 2021 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 31 ก.ค.2566  เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่อง ระบบสาธารณสุขเมือง ครอบคลุมองค์ความรู้ แนวคิด หลักการและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่างในการจัดการ การวางแผนบริหาร พร้อมชุดเครื่องมือวิจัยเพื่อการปฏิบัติ และผลกระทบ เหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล อนามัยชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ไปประยุกต์ใช้   Link to Library Row Hit Heading […]

Urban Public Health: A Research Toolkit for Practice and Impact Read More »

ชื่อเรื่อง : The complete flight attendant interview work book ชื่อผู้แต่ง :  Sasha Robinson Call Number : 624.171 อ873ก 2561 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 28 ก.ค.2566  เป็นหนังสือที่สอนเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน  ด้วยบทเรียน แบบฝึกหัดต่างๆ ในงานต้อนรับบนเครื่องบิน   การพบปะและทักทาย ภูมิศาสตร์การบิน และบทสัมภาษณ์เพื่อทดสอบบุคลิกภาพ ฯลฯ  โดย Sasha Robinson อดีตนักบินของสายการบินระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์สิบสี่ปีในการบิน A330/ A340 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การบิน เธอยังเคยทำงานในแผนกจัดหาลูกเรือของสายการบินระหว่างประเทศรายใหญ่ เป็นที่ปรึกษาประจำของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วออสเตรเลีย  Link to Library Row Hit Heading 1 1 The complete flight attendant interview work book/

The complete flight attendant interview work book Read More »