โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++  ชื่อผู้แต่ง : อุหมาด หมัดอาด้ำ  Call Number : 005.133 อ496ค 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  25 ก.พ.2565 หนังสือ “โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน วิธีปฏิบัติการกับข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ในโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ และตัวอย่างการเขียนโครงแกรมด้วยภาษาซี รวมถึงโครงสร้างข้อมูลกับการพัฒนาโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลแบบกลุ่ม โครงสร้างข้อมูลแบบลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่เรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากหรือผู้ที่สนใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเฉลยคำถามท้ายบท มาหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ ! Link to Library Row Hit Heading 1 1 โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++/ อุหมาด หมัดอาด้ำ โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++

โครงสร้างข้อมูลกับภาษา C/C++ Read More »