ชื่อเรื่อง :  การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า ชื่อผู้แต่ง :  อุษา บิ้กกิ้นส์, วารีทิพย์ บุญยอ Call Number : 616.8527 อ864ก 2565 รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 20 ก.ค.2566 โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ ที่การสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญ โดยหนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเยียวยารักษาโรคซึมเศร้า เริ่มตั้งแต่การใช้แบบทดสอบโรคซึมเศร้า การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า การพิจารณาข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการเยียวยารักษาโรคซึมเศร้า โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เพื่อให้ความรอบรู้เรื่องโรคซึมเศร้า สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป Link to Library Row Hit Heading 1 1 การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า/ อุษา บิ้กกิ้นส์, วารีทิพย์ บุญยอ

การสื่อสารเพื่อความรอบรู้โรคซึมเศร้า Read More »