โรคติดต่ออุบัติใหม่-โรคติดต่อที่น่าสนใจ

ชื่อเรื่อง : โรคติดต่ออุบัติใหม่-โรคติดต่อที่น่าสนใจ  ชื่อผู้แต่ง : ณัฐภัทร วัฒวรากุล  Call Number: พ 616.9 ณ342ร 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ   16 ธ.ค.2564 หนังสือ “โรคติดต่ออุบัติใหม่-โรคติดต่อที่น่าสนใจ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อที่อุบัติขึ้นมาใหม่ในยุคสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเริ่มจากโรคติดต่ออุบัติใหม่คืออะไร โรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) โรคซาร์ส โรคเมอร์ส โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคลีเจียนแนร์/โรคไข้ปอนเตียก โรคไข้ริฟต์วาลเลย์ โรคไข้เวสไนล์ และโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งขณะนี้โรคโควิด-19 กำลังระบาดไปทั่วโลก และหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้เรื่องราวที่มาของโรคต่าง ๆ  อาการของโรค รวมถึงวิธีการป้องกันและการรักษา ที่จะทำให้คุณห่างไกลจากโรคได้มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 โรคติดต่ออุบัติใหม่-โรคติดต่อที่น่าสนใจ / ณัฐภัทร วัฒวรากุล  โรคติดต่ออุบัติใหม่-โรคติดต่อที่น่าสนใจ

 โรคติดต่ออุบัติใหม่-โรคติดต่อที่น่าสนใจ Read More »