โรคไบโพลาร์

ชื่อเรื่อง: โรคไบโพลาร์  ชื่อผู้แต่ง: ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์  Call Number: พ 616.895 ป421ร 2563  รายละเอียด:แนะนำหนังสือ  11 มี.ค. 2564 หนังสือ “โรคไบโพลาร์ ” หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคไบโพลาร์เป็นโรคที่มีอาการผิดปกติทางอารมณ์ 2 แบบ คือ ภาวะแมเนีย และภาวะซึมเศร้า ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ทั้ง 2 แบบมีความรุนแรง รบกวนการทำงานของจิตใจและความสามารถด้านต่างๆ บางรายอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเอง จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง  ตลอดจนอยู่ร่วมกับผู้ป่วย “ไบโพลาร์” ได้อย่างสงบสุข หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณได้ดูแลรักษาได้อย่างแน่นอน !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 โรคไบโพลาร์ (Bipolar disoder) 2 1 โรคไบโพลาร์ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ โรคไบโพลาร์

โรคไบโพลาร์ Read More »