โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์

ชื่อเรื่อง : โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์  ชื่อผู้แต่ง : แบรกเก็ตต์, มาร์ค    Call Number : 658.4092 อ886 2565  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 23 ก.พ.2566 หนังสือ “โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาด้านทางอารมณ์ โดยภายในเนื้อหาจะสอนทักษะทางอารมณ์อย่างเป็นระบบและเรียบง่าย โดยผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์จากการทำวิจัยและการปฏิบัติในการใช้ชีวิตมากกว่าสามสิบปี มาถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เรารับรู้ว่าตัวเราเองและคนอื่น ๆ กำลังรู้สึกอะไรและทำไมเราทุกคนต่างต้องเรียนรู้ทักษะนี้ …มาติดตามเทคนิคต่าง ๆ และวิธีทางอารมณ์รวมถึงความสามารถในการรู้สึก เข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ มาค้นหาความลับของความฉลาดทางอารณ์ได้ จากหนังสือเล่มนี้ !   Link to Library Row Hit Heading 1 1 โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์ / Marc Brackett ; ภัทร กิตติมานนท์, ผู้แปล   โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์

โลกที่ผู้คนมีความฉลาดทางอารมณ์ Read More »