โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง 

ชื่อเรื่อง : โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง  ชื่อผู้แต่ง : ลิวอิส, คริส   Call Number : พ 158.1 ล461ล 2562  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ  10 ส.ค.2565 หนังสือ “โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง” หนังสือบริหารธุรกิจเล่มนี้เป็นความพยายามที่จะอธิบายว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น และนี่เป็นสาระสำคัญของปรัชญาในเรื่อง Too Fast to Think โดยการใช้เวลาในการคิดเรื่อง ทิศทางและกระบวนการจะทำให้เราใช้พลังงานและเวลาน้อยลง และบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น มีประสิทธิผล มีความยั่งยืน และสร้างสรรค์มากขึ้น โดยนักเขียน คริส ลิวอิส ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและลงมือสร้างธุรกิจจนสำเร็จ และมีความคิดเริ่มต้นมาจากการอยากสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ แต่มันได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ทุกคนที่อยากดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้มากที่สุด มาค้นหาคำตอบ ? ได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง / […]

โลกหมุนเร็วขึ้น ต้องคิดให้ช้าลง Read More »