ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ 

ชื่อเรื่อง : ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์  ชื่อผู้แต่ง : –  Call Number: 895.9109 ข899 2563  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 2 ก.ย.2564 หนังสือ “ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์”  หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาความรู้จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของไทย เริ่มตั้งแต่ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ องค์ความรู้จากวรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ของไทย วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ในฐานะ “ตำราสร้างสุข” ของคู่รักในวัฒนธรรมไทย การสื่อสารสุขภาพเกี่ยวกับ “เพศวิถีศึกษา” ในตำรานรลักษณ์ของไทย ฯลฯ และเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ ได้จากหนังสือเล่มนี้ !  Link to Library Row Hit Heading 1 1 ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา, บรรณาธิการ ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์

ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์  Read More »