ไตรลักษณ์

    ชื่อเรื่อง : สมองควอนตัมดึงดูดความสำเร็จ ชื่อผู้แต่ง : สิรวิชญ์ รัตน์จินดา Call Number : พ 158.1 ส662ต 2563 แนะนำหนังสือ 16 มิ.ย.2567 รายละเอียด : หนังสือเล่มนี้ กลั่นกรองขึ้นจากประสบการณ์ความรู้ของผู้เขียนโดยตรง เพื่อส่งมอบโอกาสแห่งความสำเร็จในชีวิตให้กับคุณผู้อ่านทุกท่าน เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยเทคนิคการพัฒนาตนเองแบบเข้มข้นรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นแนวทางจิตวิทยาสมัยใหม่ หรือแนวทางของพุทธศาสนา ที่สำคัญคือวิธีสร้างรังสีส่วนตัว และการสร้างแรงดึงดูดทางความคิด ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณผู้อ่านได้ในเวลาอันรวดเร็ว  Row Hit Heading 1 1 สมองควอนตัมดึงดูดความสำเร็จ / สิรวิชญ์ รัตน์จินดา

สมองควอนตัมดึงดูดความสำเร็จ Read More »

    ชื่อเรื่อง : ไตรลักษณ์ในควอนตัม ชื่อผู้แต่ง : สิรวิชญ์ รัตน์จินดา Call Number : พ 294.315 ส662ต 2562 แนะนำหนังสือ 24 พ.ค.2567 รายละเอียด : ไตรลักษณ์ในควอนตัม เป็นหนังสือที่น่าสนใจ ซึ่งไม่ได้พยายามเทียบเคียงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้ากับธรรมะของพระพุทธองค์ แต่ได้นำเอาธรรมะของพระพุทธองค์เรื่อง “ไตรลักษณ์” มาธิบายความเป็นไปของชีวิต โลก และจักรวาล ตามข้อมูลความรู้ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ภายในหนังสือนี้ ผู้เขียนได้อธิบายกฎไตรลักษณ์ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าสัจธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เมื่อหลายพันปีก่อน คือสิ่งจริงแท้แน่นอน เพราะไม่ว่าวิทยาศาสตร์จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็ตามในธรรมชาติ ล้วนถูกอธิบายได้ด้วยกฎไตรลักษณ์ทั้งสิ้น ซึ่งจะส่งผลให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนลง กิเลสตัณหาจะเบาบางลง นำความสุขสงบมาสู่ชีวิต ทั้งยังเป็นบาทฐานสู่นิพพานอีกด้วย Row Hit Heading 1 1 ไตรลักษณ์ในควอนตัม / สิรวิชญ์ รัตน์จินดา

ไตรลักษณ์ในควอนตัม Read More »